Vores engagement for en bæredygtig fremtid

For Mayland er ordet ”bæredygtighed” mere end bare en trend. Der er noget, som følger os i alt, vi gør, fra idé til færdigt produkt. Vi vil kunne tilbyde vores kunder et bæredygtigt og godt valg, så derfor leder vi kontinuerligt efter nye innovative løsninger, for at imødekomme de globale bæredygtighedsudfordringer, som verden står over for.

burde-lake-square

Bæredygtigt fra start

Vi har valgt at levere alle vores produkter, både til slutbrugeren og fra fabrikker, med etablerede speditører.

Vi gennemgår løbende vores emballage for at optimere den.

Klimaregnskab

For forretningsåret 2022 har vi i samarbejde med eksterne konsulenter udarbejdet vores første klimaregnskab. Baseret på de beregnede data kan vi fremover styre vores bæredygtighedsarbejde mod endnu mere "rigtige" tiltag for at reducere vores klimapåvirkning. I forbindelse med klimaregnskabet blev klimabelastningen pr. produceret kalender beregnet. Resultatet blev 0,21 kg CO2 i gennemsnit/kalender, til sammenligning med cirka 5 kg til fremstilling af en t-shirt.

Metoden til at beregne dette er, at vi har udført CO2-fodaftryksberegninger, som er i tråd med ISO-standarderne ISO 14040-serien og ISO 14025, for en række af vores kalendere, hvor beregningerne omfatter emissionerne fra start til slut. Data er primært indhentet fra leverandører og er suppleret med generiske faktorer for fuldstændighedens skyld. Klimaaftrykket er hovedsageligt fordelt mellem materialets emissioner (fra råvare til færdigt materiale), produktion af kalendere og transport.

Forests for all forever

FSC® står for Forest Stewardship Council og er en uafhængig, international organisation, der arbejder for en miljømæssig og bæredygtig brug af verdens skove.

Med et bæredygtigt skovbrug menes, at skoven, der anvendes, dyrkes og fældes i henhold til FSC’s retningslinjer, der fremmer både miljøet og lokalsamfundet.

Når du ser FSC-logoet på vores kalendere, kan du være sikker på, at det er et bæredygtigt produkt.

Maylands moderselskab Burde (og dermed Mayland) har været FSC-certificeret siden 2011.

Socialt ansvar

Alle vores leverandører skal underskrive vores leverandøraftale eller Code of Conduct. Dette indebærer, at vores leverandører skal følge samtlige nationale og internationale love samt følge visse specifikke regler ved produktion af vores produkter, fx i forbindelse med minimumsløn og arbejdsret.

document-sign
amfori-logo-blue-01-1
bsci-logo_cut

Amfori-BSCI

Maylands moderselskab, Burde, har siden 2012 været medlem af BSCI (Business Social Compliance Initiative). Det er en organisation, der har til opgave at gennemføre uanmeldte fabrikskontroller, for at undersøge arbejdsforholdene i vores leverandørers fabrikker.

Vores hovedleverandører er medlemmer og BSCI-certificerede og opfylder dermed deres og vores krav til et godkendt produktionsanlæg, hvor de ansatte har det godt og bliver behandlet ordentligt.

For os er det en selvfølge at gennemføre regelmæssige besøg hos vores leverandører og deres fabrikker rundt omkring i verden. Vi stræber altid efter at arbejde og vokse sammen med de fabrikker, vi samarbejder med.

Samfundsengagement

For os i Mayland er det vigtigt at give noget tilbage til samfundet, og derfor støtter vi bl.a. organisationer, der arbejder med bekæmpelse af ulighed, og organisationer, der hjælper unge med psykisk sygdom.

center-for-autisme
image002-1

Vores eget personale

Hos Mayland/Burde prioriterer vi medarbejdernes velbefindende og helbred. Hvis medarbejderne har det godt, så har hele virksomheden det godt. Vi har i mange år samarbejdet med forskellige behandlere, og vi opfordrer medarbejderne til fysisk bevægelse og træning.

Vi er en flerkulturel arbejdsplads med medarbejdere fra forskellige lande. Vores medarbejdere er meget loyale, og størstedelen har arbejdet hos os i mange år.

var-egen-personal-burde

Bæredygtighed fra start

Miljø og miljøpolitik

Vi skal udvikle og producere kalendere, kontorartikler, kort og ergonomiske produkter med høje funktions-, kvalitets- og miljøkrav til videresalg med god rentabilitet til virksomheder, bog- og papirhandlere, kontorforsyninger og dagligvarehandlen.

Valget af leverandører, materialer og produktionsprocesser skal ske med sigte på mindst mulig miljøbelastning. Vi skal løbende arbejde med at forbedre vores miljøarbejde. Miljølove, forordninger, retningslinjer og andre krav skal opfyldes.

Vi har leverandøraftaler med alle vores leverandører, hvori vores miljøkrav er tydeligt beskrevet.

Vi har tilsluttet os det grafiske CSR-kodeks mellem GRAKOM og HK Privat.

Miljøpolitikken skal tilpasses på følgende måde:

  1. Alle ansatte skal uddannes, så de har en høj miljøbevidsthed og daglig hensyntagen til miljøet.
  2. Ved valg af materiale og processer skal gældende normer inden for den berørte lovgivning og branchenorm som minimum opfyldes eller gerne overgås. Mindst 90 % af vores kalendere skal være FSC-certificerede. Vi har været FSC-certificerede siden 2011.
  3. Vores handlinger skal bære præg af kredsløbstankegang med størst mulige grad af genanvendeligt materiale samt sortering og genanvendelse af restprodukter.
  4. Vores produkter skal udformes, så vores ansvarstagen for miljøet støtter op om vores egen og vores kunders miljøprofil på markedet.
  5. Årlige mål og retningslinjer skal udarbejdes og følges op på.
  6. I vores bæredygtighedsgruppe arbejder vi løbende med virksomhedens bæredygtighedsspørgsmål, hvor bl.a. miljøspørgsmålene indgår.

Miljøpolitikken skal indføres og tilpasses af vores medarbejdere og spredes til vores kunder, leverandører og øvrige samarbejdspartnere, så vi sammen kan være grønnere.

Only one earth

Vi har som mål sammen med vores kunder at mindske graden af usolgte og returnerede kalendere til 10% af den producerede mængde.

Fra 2022 til 2026 sigter vi efter at reducere elforbruget på vores hovedkontor i Växjö i Sverige, hvor vi også har lager og produktion. Den elektricitet, vi bruger, skal være fri for fossile brændstoffer og i videst muligt omfang være lokalt produceret.

Senest i 2026 skal vi have implementeret retningslinjer for udarbejdelse af årlige CO2-regnskaber for vores kalendersortiment, herunder også hvilken klimapåvirkning i CO2 vores kalendere har på produktniveau.

24066130