Kvalitets policy

Vi vil skabe tillid hos vores kunder igennem vores kompetencer og vilje til at tilgodese deres forventninger og krav 


For Mayland er kvalitet et helheds begreb som ikke bare handler om produkter, men også hvordan vi selv arbejder med kvalitet. 


Maylands ansvar er at give vores kunder og slutbruger det rigtige produkt i rette kvalitet til rette pris på det rette tidspunkt. 

Alle i Mayland tager ansvar igennem uddannelse og kompetenceudvikling.